Nhiều dấu ấn phim ngoại trong ‘Giải cứu thần chết’

“Phim của tôi không chỉ giống High School Musical, Mean Girls mà còn gợi nhớ nhiều phim khác. Tôi ảnh hưởng từ Harry Potter tình cảm thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng tư…